ყელსაბამები

თეთრი ოქროს

სამკაული 6349

სამკაული 6331

სამკაული 6313

სამკაული 6304

სამკაული 6298

სამკაული 6287

სამკაული 6153

სამკაული 6139

სამკაული 6136

სამკაული 6133

სამკაული 6121

სამკაული 6118

სამკაული 6107

სამკაული 6059

სამკაული 6058

სამკაული 6055

სამკაული 6048

სამკაული 6004

სამკაული 5996

სამკაული 5992

სამკაული 5986

სამკაული 5984

სამკაული 5982

სამკაული 5979

სამკაული 5976

სამკაული 5974

სამკაული 5971

სამკაული 5969

სამკაული 5967

სამკაული 5965