ჯვრები

თეთრი ოქროს

სამკაული 3590

სამკაული 3588

სამკაული 3587

სამკაული 3586

სამკაული 3584

სამკაული 3583

სამკაული 3582

სამკაული 3579

სამკაული 3548

სამკაული 3338

სამკაული 3337

სამკაული 3336

სამკაული 3333

სამკაული 3327

სამკაული 3326

სამკაული 3324

სამკაული 3323

სამკაული 3321

სამკაული 3318

სამკაული 3309

სამკაული 3308

სამკაული 2890

სამკაული 2887

სამკაული 2886

სამკაული 2884

სამკაული 2883

სამკაული 2878

სამკაული 2875

სამკაული 2802

სამკაული 2801