სამაჯურები

თეთრი ოქროს

სამკაული 6370

სამკაული 6369

სამკაული 6293

სამკაული 6275

სამკაული 5943

სამკაული 5934

სამკაული 5722

სამკაული 5721

სამკაული 5720

სამკაული 5719

სამკაული 5709

სამკაული 5674

სამკაული 5672

სამკაული 5479

სამკაული 5418

სამკაული 5151

სამკაული 5150

სამკაული 5029

სამკაული 5022

სამკაული 4975

სამკაული 4972

სამკაული 4969

სამკაული 4967

სამკაული 4959

სამკაული 4841

სამკაული 4692

სამკაული 4688

სამკაული 4684

სამკაული 4680

სამკაული 4670