სამაჯურები

თეთრი ოქროს

სამკაული 102

სამკაული 101

სამკაული 100

სამკაული 099

სამკაული 062

სამკაული 060

სამკაული 059

სამკაული 058

სამკაული 055

სამკაული 050

სამკაული 026

სამკაული 103

სამკაული 82

სამკაული 81