საყურეები

თეთრი ოქროს

სამკაული 1874

სამკაული 1872

სამკაული 1869

სამკაული 1823

სამკაული 1786

სამკაული 1713

სამკაული 1647

სამკაული 1646

სამკაული 1559

აღწერა

სამკაული 1541

აღწერა

სამკაული 1539

აღწერა

სამკაული 1481

აღწერა

სამკაული 1480

აღწერა

სამკაული 1479

აღწერა

სამკაული 1472

აღწერა

სამკაული 1386

აღწერა

სამკაული 1383

აღწერა

სამკაული 1296

აღწერა

სამკაული 1295

აღწერა

სამკაული 1294

აღწერა

სამკაული 1286

აღწერა

სამკაული 1285

აღწერა

სამკაული 1284

აღწერა

სამკაული 1283

აღწერა

სამკაული 1280

აღწერა

სამკაული 1261

აღწერა

სამკაული 1259

აღწერა

სამკაული 1257

აღწერა

სამკაული 1246

აღწერა

სამკაული 1244